บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ทัวร์ส่วนตัวอื่นๆ

สัมผัสประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นแบบใหม่ ไม่ซ้ำใคร ด้วยโปรแกรมญี่ปุ่นส่วนตัว พร้อมออกแบบแพลนการเดินทางตามความต้องการ สมาชิกในการเดินทางทัวร์ส่วนตัว จัดได้ตั้งแต่ 2ท่านขึ้นไป บริการรถเช่าพร้อมคนขับรถส่วนตัว ทีมงานระดับมืออาชีพ คนไทย สื่อสารภาษาญี่ปุ่น – ไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี บริการครอบคลุมทั้งด้านอาหารญี่ปุ่นท้องถิ่น ที่พักระดับมาตรฐาน แหล่งช้อปปิ้ง ดูแลใส่ใจตลอดจบการเดินทาง

ทัวร์เกาหลีส่วนตัว

ทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว

ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

ทัวร์ยุโรปส่วนตัว

สัมผัสประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นแบบใหม่ ไม่ซ้ำใคร ด้วยโปรแกรมญี่ปุ่นส่วนตัว พร้อมออกแบบแพลนการเดินทางตามความต้องการ สมาชิกในการเดินทางทัวร์ส่วนตัว จัดได้ตั้งแต่ 2ท่านขึ้นไป บริการรถเช่าพร้อมคนขับรถส่วนตัว ทีมงานระดับมืออาชีพ คนไทย สื่อสารภาษาญี่ปุ่น – ไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี บริการครอบคลุมทั้งด้านอาหารญี่ปุ่นท้องถิ่น ที่พักระดับมาตรฐาน แหล่งช้อปปิ้ง ดูแลใส่ใจตลอดจบการเดินทาง

ทัวร์เกาหลีส่วนตัว

ทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว

ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

ทัวร์ยุโรปส่วนตัว

รถบริการของดีเเพลนทัวร์

☛ บริการรถนำเที่ยวตามจำนวนสมาชิก พร้อมคนขับคนไทยสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ☚ มีประสบการณ์มากกว่า10 ปี

ประเภทรถ Alphard

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 2-4 ท่าน

ประเภทรถ Hi-ace

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 5-8 ท่าน

ประเภทรถ Micro Bus

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 9-12 ท่าน

ประเภทรถ Bus M

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 13-20 ท่าน

ประเภทรถ Bus L

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 21-40 ท่าน

รถบริการของดีเเพลนทัวร์

☛ บริการรถนำเที่ยวตามจำนวนสมาชิก พร้อมคนขับคนไทยสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ☚ มีประสบการณ์มากกว่า10 ปี

ประเภทรถ Alphard

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 2-4 ท่าน

ประเภทรถ Hi-ace

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 5-8 ท่าน

ประเภทรถ Micro Bus

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 9-12 ท่าน

ประเภทรถ Bus M

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 13-20 ท่าน

ประเภทรถ Bus L

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 21-40 ท่าน

ครอบคลุมบริการ

บริการออกแบบแพลนเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว

บริการรถเช่าพร้อมครขับ นำเที่ยวส่วนตัว

บริการจองโรงแรมระดับมาตรฐาน

บริการจองร้านอาหาร

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ครอบคลุมบริการ

บริการออกแบบแพลนเส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยว

บริการรถเช่าพร้อมครขับ นำเที่ยวส่วนตัว

 

บริการจองโรงแรมระดับมาตรฐาน

 

บริการจองร้านอาหาร

 

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

 

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง