บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

รับจัดทัวร์ส่วนตัว กรุ๊ป V.I.P. กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ และจอยทัวร์

รับประกันราคาดีที่สุด

เข้าใจความต้องการ บริการดีเยี่ยม

ติดต่อง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

หาทัวร์แพลนดี..ที่.. ดีแพลนทัวร์

บริการเที่ยวแบบส่วนตัว ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามใจคุณ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการ

หาทัวร์แพลนดี..ที่.. ดีแพลนทัวร์

บริการเที่ยวแบบส่วนตัว ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามใจคุณ ให้การเดินทางเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการ

การท่องเที่ยว คือ ประตูสู่โลกกว้างให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีไปกับเรา

เพราะการเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ คือ “เป้าหมายของเรา”
หาทัวร์แพลนดีที่”ดีแพลนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัวยอดนิยม

/ดูทัวร์ทั้งหมด

โปรเเกรมฤดูหนาว

โปรเเกรมฤดูซากุระ

โปรเเกรมฤดูร้อน

โปรเเกรมใบไม้เปลี่ยนสี

การท่องเที่ยว คือ ประตูสู่โลกกว้างให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีไปกับเรา

เพราะการเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ คือ “เป้าหมายของเรา”
หาทัวร์แพลนดีที่”ดีแพลนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัวยอดนิยม

/ดูทัวร์ทั้งหมด

โปรเเกรมฤดูหนาว

โปรเเกรมฤดูซากุระ

โปรเเกรมฤดูร้อน

โปรเเกรมใบไม้เปลี่ยนสี

โปรเเกรมทัวร์จอยกรุ๊ปยอดนิยม

/ดูทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์จอยกรุ๊ปญี่ปุ่น

ทัวร์จอยกรุ๊ปเกาหลี

ทัวร์จอยกรุ๊ปฮ่องกง

ทัวร์จอยกรุ๊ปสิงคโปร์

ทัวร์จอยกรุ๊ปไต้หวัน

ทัวร์จอยกรุ๊ปเวียดนาม

ทัวร์จอยกรุ๊ปพม่า

ทัวร์จอยกรุ๊ปจีน

โปรเเกรมทัวร์จอยกรุ๊ปยอดนิยม

/ดูทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์จอยกรุ๊ปญี่ปุ่น

ทัวร์จอยกรุ๊ปเกาหลี

ทัวร์จอยกรุ๊ปฮ่องกง

ทัวร์จอยกรุ๊ปสิงคโปร์

ทัวร์จอยกรุ๊ปไต้หวัน

ทัวร์จอยกรุ๊ปเวียดนาม

ทัวร์จอยกรุ๊ปพม่า

ทัวร์จอยกรุ๊ปจีน

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว กรุ๊ป V.I.P. และกรุ๊ปเหมาแบบหมู่คณะ

/อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด รับจัดกรุ๊ปเหมา | ศึกษาดูงาน | สัมมนา ทัศนาจร กิจกรรมเอาท์ติ้ง ท่องเที่ยวประจำปี แบบหมู่คณะทุกรูปแบบ

ทำความรู้จัก ก่อนเลือกโปรเเกรมทัวร์

ทัวร์ส่วนตัว & ทัวร์จอยกรุ๊ป

คำนิยาม ทัวร์ส่วนตัว

สัมผัสประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นแบบใหม่ ไม่ซ้ำใครด้วยโปรแกรมญี่ปุ่นส่วนตัว พร้อมออกแบบแพลนการเดินทางตามความต้องการ สมาชิกในการเดินทางทัวร์ส่วนตัวจัดได้ตั้งแต่ 2ท่านขึ้นไป  บริการรถเช่าพร้อมคนขับรถส่วนตัว ทีมงานระดับมืออาชีพคนไทยสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  บริการครอบคลุมทั้งด้านอาหารญี่ปุ่นท้องถิ่น ที่พักระดับมาตรฐาน แหล่งช้อปปิ้ง ดูแลใส่ใจตลอดจบการเดินทาง

ทัวร์ส่วนตัว คือ ?

       ออกแบบแพลนการเดินทางที่ท่านต้องการ ตามงบประมาณที่กำหนด
       ทัวร์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
       เลือกร้านอาหาร จองเมนูที่ท่านต้องการ
     คนขับรถส่วนตัว คนไทยในประเทศญี่ปุ่น สามารถสื่อสารภาษาไทย- ญี่ปุ่น
     รถเช่า ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก
      ไกด์นำเที่ยว (หากเดินทาง 9 ท่าน ขั้นไป) จำเป็นต้องมีไกด์

คำนิยาม ทัวร์จอยกรุ๊ป

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นเเบบเดินทางร่วมกับผู้อื่นโดยมีบริษัทกลางเป็นผู้จัดทำเเพลนท่องเที่ยวมาในรูปแบบของโปรเเกรมทัวร์สำเร็จรูป มีผู้เดินทางร่วมจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ซึ่งกำหนดวันเดินทางพร้อมสถานที่ท่องเที่ยว และราคาเเพคเกจพร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  โรงแรมและร้านอาหารไว้แล้ว เพื่อให้ท่านสามารถท่องเที่ยวครบถ้วนในราคาที่ประหยัด

ทัวร์จอยกรุ๊ป คือ ?

      โปรแกรมสำเร็จรูป ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
      เดินทางร่วมกับคนอื่น จำนวน 25 ท่านขึ้นไป
      ร้านอาหารและโรงแรม เป็นไปตามข้ำกำหนดของโปรแกรม
     มีไกด์ท้อฃถิ่นนำเที่ยว คอยดูแล
    รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

ทำความรู้จัก ก่อนเลือกโปรเเกรมทัวร์

ทัวร์ส่วนตัว & ทัวร์จอยกรุ๊ป

คำนิยาม ทัวร์ส่วนตัว

สัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ ไม่ซ้ำใครด้วยโปรแกรมส่วนตัว พร้อมออกแบบแพลนการเดินทางตามความต้องการ สมาชิกในการเดินทางทัวร์ส่วนตัวที่กำหนดได้เองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  บริการรถพร้อมคนขับแบบส่วนตัวหรือไกด์คนไทยคอยดูแลตลอดทริป ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  บริการครอบคลุมและเข้าถึงทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง ด้านอาหารท้องถิ่น ที่พักระดับมาตรฐาน ดูแลใส่ใจตั้งแต่ต้น จนจบทริปการเดินทาง

ทัวร์ส่วนตัว คือ ?

       ออกแบบแพลนเที่ยวที่ท่านต้องการเดินทางได้
       สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมกรุ๊ป)
       เลือกร้านอาหาร จองเมนูที่ท่านต้องการได้
     คนขับรถส่วนตัว  (คนไทยคอยดูแลตลอดทริป)
     รถเช่า ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก
      ไกด์นำเที่ยว (เดินทาง 9 ท่านขึ้นไป) *ตั้งแต่รถไมโครบัสขึ้นไปจำเป็นต้องมีไกด์* 

คำนิยาม ทัวร์จอยกรุ๊ป

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นเเบบเดินทางร่วมกับผู้อื่นโดยมีบริษัทกลางเป็นผู้จัดทำเเพลนท่องเที่ยวมาในรูปแบบของโปรเเกรมทัวร์สำเร็จรูป มีผู้เดินทางร่วมจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ซึ่งกำหนดวันเดินทางพร้อมสถานที่ท่องเที่ยว และราคาเเพคเกจพร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  โรงแรมและร้านอาหารไว้แล้ว เพื่อให้ท่านสามารถท่องเที่ยวครบถ้วนในราคาที่ประหยัด

ทัวร์จอยกรุ๊ป คือ ?

      โปรแกรมสำเร็จรูป ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
      เดินทางร่วมกับคนอื่น จำนวน 25 ท่านขึ้นไป
      ร้านอาหารและโรงแรม เป็นไปตามข้ำกำหนดของโปรแกรม
     มีไกด์ท้อฃถิ่นนำเที่ยว คอยดูแล
    รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

รถบริการของดีแพลนทัวร์

☛ บริการรถนำเที่ยวตามจำนวนสมาชิกพร้อมคนขับคนไทยสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ☚

ประเภทรถ Alphard

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 2-4 ท่าน

ประเภทรถ Hi-ace

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 5-8 ท่าน

ประเภทรถ Micro Bus

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับและไกด์
 • สำหรับ 9-12 ท่าน

ประเภทรถ Bus M

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับและไกด์
 • สำหรับ 13-20 ท่าน

ประเภทรถ Bus L

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับและไกด์
 • สำหรับ 21-40 ท่าน

รถบริการของดีแพลนทัวร์

☛ บริการรถนำเที่ยวตามจำนวนสมาชิก พร้อมคนขับคนไทยสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ☚ มีประสบการณ์มากกว่า10 ปี

ประเภทรถ Alphard

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 2-4 ท่าน

ประเภทรถ Hi-ace

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • สำหรับ 5-8 ท่าน

ประเภทรถ Micro Bus

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับและไกด์
 • สำหรับ 9-12 ท่าน

ประเภทรถ Bus M

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับและไกด์
 • สำหรับ 13-20 ท่าน

ประเภทรถ Bus L

 • รถส่วนตัว พร้อมคนขับและไกด์
 • สำหรับ 21- 40 ท่าน

ครอบคลุมบริการเเบบครบวงจร

ออกแบบแพลนเส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยว

รถเช่าพร้อมคนขับนำเที่ยวส่วนตัว

 

จองร้านอาหาร

 

จองโรงแรมระดับมาตรฐาน

 

จองตั๋วเครื่องบิน

 

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

 

ครอบคลุมบริการเเบบครบวงจร

ออกแบบแพลนเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว

รถเช่าพร้อมคนขับ นำเที่ยวส่วนตัว

จองโรงแรมระดับมาตรฐาน

จองร้านอาหาร

จองตั๋วเครื่องบิน

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

YouTube : D Plan Tour Channel

เที่ยวกับดีแพลนทัวร์.."ตัวจริงเรื่องเที่ยว รีวิวดี มีตัวตน ไม่ทิ้งทัวร์ ไม่ต้องแพลนเองให้ยุ่งยาก พาเที่ยวทุกไฮไลท์ อาหารดี ที่พักดี ดูแลโดยผู้ชำนาญด้านการท่องเที่ยว และมีโปรแกรมให้เลือกมากมายทุกเส้นทาง

คำชมจากลูกค้า D PLAN TOUR

คำชมจากลูกค้า D PLAN TOUR

ทำไมต้องทัวร์กับเรา?

ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทัวร์ ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้ตรงใจ

ตอบสนองไวและเข้าใจความต้องการเป็นอย่างดี

บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เลขที่ใบอนุญาต 11/10084