บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ทัวร์ไต้หวันส่วนตัว

ทัวร์ไต้หวันส่วนตัว

เที่ยวไต้หวันแบบส่วนตัวที่คุณประทับใจ การเดินทางไปยุโรปกับดีแพลนทัวร์คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของแต่ละประเทศ พร้อมดูแลเส้นทางท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักให้อย่างสะดวกสบายและไกด์ดูแลอย่างใกล้ชิด ได้ทุกระดับที่คุณต้องการ ไปเปิดประสบการณ์กับเรานะ

DPT004 – โปรเเกรมเกาสง ไถหนาน ไถจง 4วัน3คืน

4 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

DPT003 – โปรเเกรมไต้หวัน 2 อุทยาน 5วัน4คืน

4 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

DPT002 – โปรเเกรมหนานโถว ไถจง 4วัน3คืน

4 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

DPT001 – โปรเเกรมหนานโถว ไถจง ไทเป 5วัน4คืน

3hours 45minute
Availability : มกราคม - ธันวาคม
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน