บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPV001 – โปรมเเกรมดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N

0
3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
สนามบินดอนเมือง
สนามบินดานัง
รายละเอียดทัวร์

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่าฮิลล์ – Fantasy Park – บาน่าฮิลล์ – ดานัง – สะพานมังกร – ตลาดกลางคืนดานัง – วัดหลินอึ๋ง – cafe sơn trà marina 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน

  • เวลา …..สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน . . .
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่ สนามบินดานังโดยเที่ยวบิน . . .

– หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันเกือบทุกครอบครัวทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานราว 300-400 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน

– เมืองมรดกโลกฮอยอัน – มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดดเด่นด้วยตึกสีเหลืองมัสตาร์ดที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงร้านค้าในสไตล์โบราณ ให้คุณได้สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

 

Day 2นั่งเรือกระด้ง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บาน่าฮิลล์ - Fantasy Park

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– นั่งเรือกระด้ง – เป็นกิจกรรมสุดฮิตของเมืองฮอยอันเลยทีเดียว ความพิเศษของเรือกระด้ง เป็นเรือที่เกิดจากการสานไม้ไผ่เข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกลม แล้วใช้น้ำมันสนเคลือบตัวเรือทั้งลำเพื่อกันน้ำเข้า

– นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ได้รับการบันทึกสถิติโลกว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก และสูงที่สุดในโลก แน่นอนว่าลองถ้าคุณได้นั่งกระเช้าที่นี่ คุณจะได้สัมผัสกับความสวยงามท่ามกลางทัศนียภาพโดยรอบภูเขา

รับประทานอาหารกลางวัน

บาน่าฮิลล์ สถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งในเมืองดานังแห่งเวียดนาม สถานที่ตากอากาศที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามไม่แพ้ที่ไหนในโลก และยังเป็นแหล่งรวมทุกความสนุกและความบันเทิงอย่างครบครัน การเดินทางสู่บานาฮิลล์

Fantasy Park – เป็นสวนสนุกในร่ม มี 3 ชั้น มีเครื่องเล่นมันส์ๆเพียบ เป็นศูนย์รวมเครื่องเล่น พร้อมมีตู้เกมส์ เล่นฟรีไม่อั้นทุกอย่างแถมของเล่นเด็กโตเด็กเล็กก็คือเยอะสุดๆ

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3บาน่าฮิลล์ - ดานัง - สะพานมังกร - ตลาดกลางคืนดานัง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เดินทางออกจาก บาน่าฮิลล์

– ดานัง – เป็นอดีตหมู่บ้านชาวประมง เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง ที่นี่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามกลาง บรรยากาศของเมืองที่คึกคักไปด้วยผู้คน

รับประทานอาหารกลางวัน

– สะพานมังกร – สะพานนี้มีความยาว 666 เมตร กว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 เลน ข้าม แม่น้ำหาน Han River โดยมีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง

– ตลาดกลางคืนดานัง – เป็นตลาดกลางคืนที่น่าสนุกและของขายหลากหลาย ในราคาที่ยอมรับได้ ทั้งของกินที่มากมาย ทั้งของใช้ เสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก มีให้เลือกสรรมากมาย

รับประทานอาหารเย็นมื้อ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4วัดหลินอึ๋ง - cafe sơn trà marina - สนามบินดานัง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– วัดหลินอึ๋ง – อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา

– cafe sơn trà marina – คาเฟ่บรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ริมทะเลตรงบริเวณท่าเรือ

สนามบินดานัง สายการบิน . . . โดยเที่ยวบิน . . .

รูปภาพ