บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPK006 – โปรเเกรมโซล ฮงเเด เมียงดง 4วัน3คืน

0
6 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน
รายละเอียดทัวร์

กระเช้าทะเลสาบภูเขาซามักซาน – โซล – วัดโชเกซา – lotte world – cosmetic outlet – ย่านช้อปปิ้งฮงเเด – Ginseng Center – พระราชวังคย็องบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง – หอคอยเอ็นโซล – redpine shop – Hyundai Premium Outlets

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน - กระเช้าทะเลสาบภูเขาซามักซาน - โซล - วัดโชเกซา

 • เวลา . . .สนามบินสุวรรณภูมิชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….

  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

 • เวลา . . . ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน โดยเที่บินที่ . . .

– กระเช้าทะเลสาบภูเขาซามักซาน – เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ กระเช้าแห่งนี้มีความยาว 156 เมตร และความสูงจากระดับน้ำทะเล 30 เมตร มีความยาวรวม 3.61 กิโลเมตร

รับประทานอาหารกลางวัน

– โซล – นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้

– วัดโชเกซา – วัดที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ที่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้ ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง ความวุ่นวายของเมืองหลวง แต่ภายในวัดแห่งนี้ กลับมีความเงียบสงบ และสวยงามไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2lotte world - cosmetic outlet - ย่านช้อปปิ้งฮงเเด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– lotte world – สวนสนุกชั้นนำของเกาหลีที่ตั้งอยู่ใกล้ ณ ใจกลางกรุงโซล สถานที่ที่คุณจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น และแหล่งท่องเที่ยวกว่า 50 รายการ

รับประทานอาหารกลางวัน

– cosmetic outlet – เทรนด์ความงามสไตล์เกาหลี ทั้งเครื่องสำอาง และสกินแคร์สัญชาติเกาหลีใต้

– ย่านช้อปปิ้งฮงเเด – ศูนย์รวมวัยรุ่นและแฟชั่นต่าง ๆ ร้านค้า เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ร้านอาหารสวย ๆ ดี ๆ มีเพียบ จัดเต็มทุกแบรนด์ มีโปรลดแลกแจกแถมกันกระจาย ขาช้อปได้สนุกแน่นอน

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3Ginseng Center - พระราชวังคย็องบก - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– Ginseng Center – สถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี

– พระราชวังคย็องบก – เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลงตัว

รับประทานอาหารกลางวัน

– หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นหมู่บ้านสไตล์เกาหลีดั้งเดิมที่มีอายุยาวนานกว่า 600 ปี ภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ 100 หลัง ในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีเลย

– ย่านช้อปปิ้งเมียงดง – ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วน

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4หอคอยเอ็นโซล - redpine shop - Hyundai Premium Outlets - ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– หอคอยเอ็นโซล – เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองโซล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า

– redpine shop – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นในทันที และจะช่วยกระชับผิวที่เหี่ยว และหย่อนคล้อยได้อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน

– Hyundai Premium Outlets – เป็นเเหล่งช้อปปิ้งที่มีแบรนด์ดังมากมายให้เลือกช้อปค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Coach หรือ Gucci แถมชั้นล่างยังมีร้านอาหารด้วย

– ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน

– สนามบินสุวรรณภูมิ

 

รูปภาพ