บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ221-โปรเเกรมฟุกุโอกะ 6 วัน5 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – เมืองซาซากุริ – วัดนันโซอิน – เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท -บ่ออบทรายร้อน เบปปุไคเซ็น สุนะยุ – ทะเลสาบชิดากะ – เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอิน -เมืองฟุกุโอกะ – เทนจิน เซ็นทรัลปาร์ค – ชมซากุระบานสะพรั่งที่ สวนไมซุรุ – ศาลเจ้าอะทาโกะ -นางาซากิ – บ่อนรก หุบเขาอุนเซ็น – ชมซากุระ Sakura no Sato – เฮ้าส์เทนบอช  -วัดโทโชจิ – ศาลเจ้าคุชิตะ – พิพิธภัณฑ์คิตะคิวชู 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินฟุกุโอกะ – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - เมืองซาซากุริ - วัดนันโซอิน - เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท

เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
-เมืองฟุกุโอกะ – ที่นี้มีทั้งอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยและอากาศแสนอบอุ่น

– ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงศาลเจ้าให้เราไปไหว้ขอพรเท่านั้น แต่รอบๆ ของศาลเจ้า ยังมีทั้งงานสถาปัตยกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร ต่างๆ มากมาย ให้ได้เดินเที่ยวกันด้วย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-เมืองซาซากุริ – อยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะ

– วัดนันโซอิน – เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่พอๆกับเทพีเสรีภาพของอเมริกาเลยทีเดียว

– เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชูเลยทีเดียว โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้สินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2บ่ออบทรายร้อน เบปปุไคเซ็น สุนะยุ - ทะเลสาบชิดากะ - เมืองยูฟุอิน - หมู่บ้านยูฟุอิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-บ่ออบทรายร้อน เบปปุไคเซ็น สุนะยุ – อบทรายได้ทุกสภาพอากาศ เพราะที่นี่มีร่มบังแดดไว้สำหรับวันที่แดดจ้าและหลังคาในกรณีที่ฝนตก แบ่งปันประสบการณ์ความสนุกกับเพื่อน ๆ ได้

– ทะเลสาบชิดากะ – เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ไหลลงสู่อ่าวเบปปุ ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ความสูง 600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
มืองยูฟุอิน – เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม เมืองเล็กแสนน่ารักที่น่าหลงใหลแห่งนี้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองตากอากาศและมีเรียวกังที่มีเสน่ห์มากมาย

หมู่บ้านยูฟุอิน – เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้าน cotswold ประเทศอังกฤษ ตกแต่งน่ารัก ภายในมีสวนดอกไม้ มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เมืองฟุกุโอกะ - เทนจิน เซ็นทรัลปาร์ค - ชมซากุระบานสะพรั่งที่ สวนไมซุรุ - ศาลเจ้าอะทาโกะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– เมืองฟุกุโอกะ

– เทนจิน เซ็นทรัลปาร์ค – สวนสาธารณะกลางเมืองฟุกุโอกะ สถานที่พักผ่อนอยู่ติดกับย่านช้อปปิ้งเท็นจิน สวนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการชมซากุระตลอดทางเดินเลียบคลอง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ชมซากุระบานสะพรั่งที่ สวนไมซุรุ – สวนไมซูรุถือเป็นหนึ่งในสถานที่ชมซากุระที่สวยที่สุดในคิวชู โดยมีต้นซากุระหลายร้อยต้น เมื่อถึงฤดูกาลใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่ง และในสวนยังใกล้กับซากปราสาทฟูกุโอกะด้วย

ศาลเจ้าอะทาโกะ – ถือเป็นแหล่งพลังงานชั้นดี ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอาตาโกะยามะ เค้าบอกว่า บันไดหินแห่งความสำเร็จ ที่สุดจะแสนชันนี่ ถ้าเราปีนป่ายขึ้นไปถึงยอด ขั้นสุดท้ายได้ หน้าที่การงานจะก้าวหน้า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4นางาซากิ - บ่อนรก หุบเขาอุนเซ็น - ชมซากุระ Sakura no Sato - เฮ้าส์เทนบอช

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -นางาซากิ – เป็นเมืองในญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

บ่อนรก หุบเขาอุนเซ็น – เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาตินางาซากิ สถานที่แห่งนี้นั้นอุดมไปด้วย ควันพวยพุ่งออกมาจากพื้น และบรรยากาศหมอกไอควัน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ชมซากุระ Sakura no Sato – เพลิดเพลินกับดอกซากุระพร้อมทิวทัศน์ภูเขาอันงดงามน่าทึ่ง สวนแห่งนี้กินอาณาเขตไปถึงตอนล่างของภูเขาเมียวงิ โดยมีต้นซากุระ 5,000 ต้นกระจายตัวอยู่ตามเนินเขาและหุบเขา

– เฮ้าส์เทนบอช – สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ที่จำลองเอาบรรยากาศหมู่บ้านในฮอลแลนด์ในยุโรปมาไว้ที่นี่ มีการจัดอีเวนท์น่าสนใจมากมายตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5วัดโทโชจิ - ศาลเจ้าคุชิตะ - พิพิธภัณฑ์คิตะคิวชู

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -วัดโทโชจิ – เป็นสถานที่ที่แสดงถึงความลึกซึ้งและความสวยงามของศาสนาพุทธและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วัดนี้ยังมีการเชื่อมโยงอย่างกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของศาสนาในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
ศาลเจ้าคุชิตะ – เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ มีอายุมากกว่า 1,200 ปี เชื่อกันว่ามาขอพรเรื่องธุรกิจแล้วจะดีหรือขอให้มีอายุที่ยืนยาวก็จะได้สมดังใจ

– พิพิธภัณฑ์คิตะคิวชู – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มนุษย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นที่ท่านสามารถเรียนรู้เส้นทางของชีวิตและวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มกำเนิดโลกจนถึงปัจจุบันได้

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – สนามบินฟุกุโอกะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ*