บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

Destination

เส้นทางUnseen

DPJ125-โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต อิเนะ 5วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

DPJ123-โปรเเกรมโตเกียว ฟุกุชิมะ เซนได 6 วัน 5 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

DPJ117 -โปรเเกรมชุโกกุ ฮิโรชิมา 6วัน5คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

DPJ116 -โปรเเกรมชุโกกุ ฮิโรชิมา 7 วัน6 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ

DPJ105 -โปรเเกรมโตเกียว ฟุกุชิม่า เซนได อิวาเตะ 9วัน 8 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม- กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

DPJ104 -โปรเเกรมนาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 5 วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชุบุเซนแทร์