บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

Destination

ทัวร์ไต้หวัน

TVZ23 Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

4 Hours
Availability : กุมภาพันธ์-มีนาคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน

BT-TPE32_CI- โปรเเกรมไต้หวันบินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

4 Hours
Availability : พฤศจิกายน66- มกราคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

BT-TPE95_VZ-โปรเเกรมไต้หวันSAKURA SEASON 2024 5 วัน 4 คืน

4 Hours
Availability : กุมภาพันธ์ 67
ท่าอากาศยานสุววณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

BT-TPE94_VZ -โปรเเกรมไต้หวันชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน

4 Hours
Availability : พฤศจิกายน66- มกราคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

BT-TPE46_VZ -โปรเเกรมไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน

4 Hours
Availability : กุมภาพันธ์67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

BT-TPE66_VZ-โปรเเกรมไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน

4 Hours
Availability : พฤศจิกายน66-มกราคม 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

BT-TPE92_SL-โปรเเกรมไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2024 5 วัน 4 คืน

4 Hours
Availability : ธันวาคม66 -มกราคม67
ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินเถาหยวน

BT-TPE789_VZ-โปรเเกรมไทเป เทศกาลปีใหม่ 2024 4 วัน 3 คืน

4 Hours
Availability : เทศกาลปีใหม่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน

BT-TPE29_SL -โปรเเกรมไต้หวันเดินทางเทศกาลปีใหม่ 4 วัน 3 คืน

4 Hours
Availability : ธันวาคม66- มกราคม67
สนามบินดอนเมือง
สนามบินเถาหยวน