บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

Destination

ทัวร์แบบจอยกรุ๊ป

BT-NRT04_XJ มหัศจรรย์ ทิวลิป นิกโก้ ฟรีเดย์ 6D4N

6 Hours
Availability : เมษายน 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

BT-KIX07_XJ มหัศจรรย์ กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6D4N

6 Hours
Availability : พฤษภาคม 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานคันไซ

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน

1 ชั่วโมง 30 นาที
Availability : ก.พ. - มี.ค. 67
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินมัณฑะเลย์

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

1 ชั่วโมง 30 นาที
Availability : ม.ค.- ต.ค. 67
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินย่างกุ้ง

มหัศจรรย์…เฉิงตู ตันปา ฉางผิง ภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่ 6 วัน 5 คืน

5 Hours
Availability : ก.พ - พ.ค. 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

5 Hours
Availability : ก.พ.-เม.ย. 67
สนามบินดอนเมือง
สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน BT-KMG14_KY

5 Hours
Availability : ก.พ- เม.ย 67
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

มหัศจรรย์…เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินFull Service) 4 วัน 3 คืน

2 Hours
Availability : เม.ย-ส.ค.67
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินดานัง

มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

2 Hours
Availability : ก.พ-มี.ค.67
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินดานัง
1 2 3 4