บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

Destination

ทัวร์เวียดนาม

BT-DAD95_FD-โปรเเกรมเวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

2 Hours
Availability : พฤศจิกายน66 -มีนาคม 67
ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินดานัง

BT-DAD082_VZ -โปรเเกรมเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง) 3 วัน 2 คืน

2 Hours
Availability : พฤศจิกายน66- มีนาคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินดานัง

BT-DAD083_VZ-โปรเเกรมเวียดนา มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW) 3 วัน 2 คืน

2 Hours
Availability : พฤศจิกายน66- มีนาคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินดานัง

BT-DAD18_VZ -โปรเเกรมเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน

2 Hours
Availability : กรกฎาคม66- มีนาคม67
ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ
สนามบินดานัง

BT-VN295_VZ -โปรเเกรมบินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

2 Hours
Availability : 30ธันวาคม66-02มกราคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนอยไบ

BT-VN296_VZ- โปรเเกรมเวียดนามบินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน

2 Hours
Availability : 30 ธันวาคม -02 มกราคม 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนอยไบ