บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

Destination

ทัวร์เกาหลี

KBX35 – BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม66-กุมภาพันธ์67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

KBX36 – BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม66- กุมภาพันธ์67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

KBX34 – BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

6 Hours
Availability : ตุลาคม-ธันวาคม2566
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

เที่ยวเกาหลี โปรแกรม Autum in Seoul 9-12 NOV. 2023 4D2N (Shopping 2 Shops)

6 Hours
Availability : พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน

BT-ICN12_YP- โปรเเกรมเกาหลี ควางจู ซูวอน โซล ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน

6 Hours
Availability : ตุลาคม - พฤศจิกายน
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน