บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

Destination

ทัวร์ฮ่องกง

HKG20 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน

3 Hours
Availability : ตุลาคม66-มีนาคม67
ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินเช็กแล็บก๊อก