บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

Destination

ทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว

DPH003 – โปรเเกรมฮ่องกง 5D4N

3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฮ่องกง

DPH002 – โปรเเกรมมาเก๊า 3 วัน 2 คืน

3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
สนามบินดอนเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า

DPH001 – โปรเเกรมฮ่องกง 3วัน2คืน

3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฮ่องกง