บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

Destination

ทัวร์ตุรกี

BT-IST54_TK -โปรเเกรมตรุกีบินตรงสู่อิสตันบูล NEW YEARS 2024 8 วัน 5 คืน

10 Hours
Availability : ธันวาคม66-มกราคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินอิสตันบูล

BT-IST46_TK-โปรเเกรมตรุกีบินตรงสู่อิสตันบูล พัก 5 ดาว 8 วัน 5 คืน

10 Hours
Availability : สิงหาคม -ธันวาคม66
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานอิสตันบูล