บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

Test Page

“หาทัวร์แพลนดี..ที่..ดีแพลนทัวร์”

บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด

บริษัทดีแพลนทัวร์จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ได้จดทะเบียนการค้าพาณิชย์และขึ้นทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งวางหลักประกันที่กรมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/10084