บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ไพ่คารุตะ การละเล่นโบราณของญี่ปุ่น

ไพ่คารุตะ การละเล่นโบราณของญี่ปุ่น

ความเป็นมาของไพ่คารุตะ

        “คารุตะ” เป็นการละเล่นจับคู่ไพ่ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น โดยใช้ไพ่จำนวน 200 ใบในการเล่น บนไพ่จะมีกลอนญี่ปุ่นเขียนเอาไว้ ซึ่งกลอนที่ใช้ก็จะเป็น 100 กลอนที่ได้รับความนิยมที่สุด หรือที่เรียกว่าเฮียะกุนินอิฌฌุ เฮียะกุนินอิฌฌุเป็นหนังสือรวมบทกลอนที่จัดทำขึ้นช่วงปี ค.ศ.1235 กลอนเหล่านี้ยังอยู่ในบทเรียนของเด็กประถมญี่ปุ่นอีกด้วย จึงเรียกได้ว่าไพ่คารุตะ เป็นหนึ่งในการละเล่นของญี่ปุ่นที่ช่วยให้เด็กประถมสามารถจดจำกลอนได้โดยง่าย ในปัจจุบัน คนญี่ปุ่นมักจะนิยมเล่นไพ่คารุตะกันในวันขึ้นปีใหม่

      การละเล่นไพ่คารุตะได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายซึ่งในช่วงแรกกติกาการละเล่นยังไม่ถูกระบุขึ้นมาอย่างแน่ชัดจึงทำให้กฎการเล่นจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่หลังจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ได้มีการก่อตั้งสมาคมโตเกียวคารุตะ ขึ้นกฎกติกาในการเล่นไพ่คารุตะ ก็ถูกปรับและประกาศใช้ให้เหมือนกันในทุกภูมิภาค

วิธีเล่นไพ่คารุตะ เเละกติกาของไพ่คารุตะ

วิธีเล่นไพ่คารุตะ

  1. ไพ่คารุตะ จะเล่นแบบจับคู่ และมีผู้อ่านบทกลอน 1 คน โดยแบ่งไพ่เป็น 2 กอง เป็นกองสำหรับอ่าน 100 ใบ และกลอนสำหรับเล่น 100 ใบ
  2. แบ่งเล่นเป็น 2 ฝั่ง โดยผู้เล่นสุ่มหยิบไพ่ฝั่งละ 25 ใบ เล่น 50 ใบ ต่อรอบ
  3. จัดวางไพ่ในรูปแบบที่เราถนัด
  4. ผู้เล่นมีเวลา 15 นาทีในการจดจำไพ่ทั้ง 50 ใบ
  5. ผู้อ่านเริ่มอ่านไพ่ในกองสำหรับอ่าน
  6. ผู้เล่นต้องจับคู่ไพ่ที่ตนได้ยินให้ตรงกับไพ่บนพื้น

 

กติกาของไพ่คารุตะ

  1. ผู้ที่หยิบไพ่ได้เร็วกว่าถือว่าได้คะแนน
  2. หากไพ่ที่หยิบอยู่ในฝั่งของตนเอง ไพ่ในฝั่งของตนเองจะลดลง แต่หากไพ่ที่เราหยิบอยู่ในฝั่งของผู้เล่นตรงข้าม ให้เราหยิบไพ่จากฝั่งของเราให้ฝั่งตรงข้ามเพื่อให้จำนวนเหลือเท่าเดิม
  3. ในบางครั้งก็จะมีการอ่านไพ่เปล่า หรือคือไพ่ที่ไม่อยู่บนกองสำหรับเล่น หากมีการหยิบผิด ฝั่งตรงข้ามสามารถยื่นไพ่ของฝั่งตนเองให้ฝั่งตรงข้ามได้
  4. ผู้ชนะคือผู้ที่มีไพ่เหลือบนพื้นน้อยที่สุด

    อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะยังจำบทกวีภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้ไม่ได้ แต่ก็ยังมีวิธีที่คุณสามารถเล่นได้เช่นกัน หนึ่งในนั้นเรียกว่า “bozu mekuri” ในการเล่นวิธีนี้ คุณต้องนำไพ่อ่านมาจัดเรียงเป็นตั้ง จากนั้นก็ค่อย ๆ หยิบไพ่คนละ 1 ใบ ถ้าในไพ่ที่หยิบได้มีรูปผู้ชายอยู่ ก็ให้เก็บไว้ในมือ ถ้ามีภาพนักบวชก็ให้ทิ้งไพ่ทั้งหมดในมือไปไว้ข้างกองไพ่ที่ตั้งไว้ หากเจอไพ่ที่มีรูปผู้หญิง ก็สามารถหยิบไพ่ที่ทิ้งไปแล้วทั้งหมดกลับไปได้ ผู้ที่มีไพ่มากที่สุดเมื่อจบเกมจะเป็นผู้ชนะ