บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

โอซาก้า เที่ยวไหนดี?

โอซาก้า เที่ยวไหนดี?

ตลาดคุโรมง

จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส

ปราสาทโอซาก้า

ย่านชินไซบาชิและย่านโดทงโบริ