บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

โทริอิ คืออะไรในญี่ปุ่น ?

โทริอิ Torii คืออะไร? เสาแดงหน้าศาลเจ้าญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์

โทริอิ (Torii) ซุ้มประตูขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นไปแล้ว เพราะเชื่อได้เลยว่าไม่มีที่อื่นแน่นอน และยังเป็นที่รู้กันด้วยว่าถ้าเห็นเสานี้เมื่อไหร่ แสดงว่าใกล้ๆ กันนี้จะต้องมีศาลเจ้าตั้งอยู่ แต่นอกจากจะเป็นการบอกตำแหน่งแล้ว เสาโทริอิยังมีความหมายมากกว่านั้นด้วยนะ จะมีอะไรบ้างตามไปดูกัน

โทริอิ (ญี่ปุ่น: 鳥居; โรมาจิ: Torii, ความหมาย: ที่อยู่ของปักษา ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า นกถือเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกหลังความตาย) มีที่มาจากความเชื่อแบบชินโตที่ชาวญี่ปุ่นนับถือกันมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถสืบย้อนไปได้ว่าชาวญี่ปุ่นเริ่มตั้งเสาโทริอิกันตั้งแต่เมื่อไหร่ มีเพียงบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดที่เขียนถึงโทริอิ ถูกเขียนไว้เมื่อ ค.ศ. 922 กล่าวถึง โทริอิหินที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน สร้างในศตวรรษที่ 12 เป็นโทริอิของศาลเจ้าฮะชิมังในจังหวัดยะมะงะตะ นั่นเอง