บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

เรื่องน่ารู้ “ชุดฮันบก” ชุดประจำชาติเกาหลี ความโดดเด่นที่ไม่อาจละสายตาได้

“ชุดฮันบก” ชุดประจำชาติเกาหลี

        ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการแต่งกายที่คนทั่วโลกต่างรู้จักและคุ้นตากันเป็นอย่างดี ชุดฮันบก ชุดประจำชาติของเกาหลี ในอดีตคนเกาหลีนิยมใส่ชุดสีขาวจนทำให้ถูกเรียกขานว่า “แพกอึยมินจก” หรือชนชาติชุดขาว ชุดฮันบก ตามประวัติศาสตร์ของชนชาติเกาหลี มีมาตั้งแต่ในสมัยโชซอน (ค.ศ. 1392 – 1897) เป็นชุดที่ใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งลักษณะของชุดจะแตกต่างกันไปตามเพศสภาพ

     ทั้งนี้ชุดฮันบกของเกาหลียังสามารถบ่งบอกลำดับชนชั้นทางสังคมได้อีกด้วย โดยชาวบ้านหรือสามัญชนทั่วไปส่วนใหญ่จะใส่ชุดฮันบกที่มีสีธรรมชาติ สีพื้นดูเรียบง่าย ในขณะที่ผู้มีฐานะจะเน้นใส่ชุดที่มีสีสันมากขึ้น แต่จะไม่ใส่สีซ้ำกับผู้คนในวังหลวง ส่วนในวังหลวงจะใส่ชุดที่มีสีสัน และมีการแยกสี ใส่เครื่องประดับตามตำแหน่ง และยศของตน

      ชุดประจำชาติของเกาหลี ในสมัยอดีตในการใช้วัสดุและสีของชุดฮันบกสามารถบ่งบอกสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่ได้ โดยผู้หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นประจำทุกวัน ส่วนผู้ชายจะสวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ขณะที่ผู้หญิงสวมชอกอรี (เสื้อนอก ) และชีมา (กระโปรงยาวที่มีลักษณะฟู) ทั้งชุดของผู้หญิงและผู้ชายสวมคลุมทับด้วยเสื้อคลุมยาวเรียกว่า “ตุรุมากิ”

      นอกจากนี้สีต่างๆของชุกฮันบกยังสามารถสื่อความหมายไปได้อีกมากมาย เช่น ผู้หญิงที่ผูกโบว์สีม่วงแดง จะหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นมีสามีแล้ว ถ้าแขนเสิ้อเป็นสีคราม(남색) หมายถึงผู้หญิงคนนั้นมีลูกชาย สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะสวมใส่เสื้อคลุมสีเขียวอ่อนและกระโปรงสีแดง ส่วนเด็กสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะสวมใส่เสื้อคลุมสีเหลืองกระโปรงสีแดง และในการใส่ชุดฮันบกทุกครั้งหญิงสาวจะไม่มีการปล่อยผมให้สยายยาวลงมาแต่จะต้องมัดและเก็บปลายผมด้วยวิธีต่าง ๆ ทุกครั้ง ส่วนเด็กผู้หญิงต้องถักเปียให้เรียบร้อย