บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

เทศกาลธงปลาคาร์ฟ โคอิโนโบริโนะซาโตะ (Koi-no-bori no Sato Festival), กุมมะ (Gumma)

เทศกาลธงปลาคาร์ฟ (Koi-no-bori Festival)” หรือ เทศกาลเพื่อเฉลิมฉลอง “วันเด็ก (Children’s Day)”

วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นจะขอพรให้บุตรของตนเจริญเติบโตแข็งแรง โดยในวันเด็กจะมีธรรมเนียมการประดับตกแต่งบ้านเรือน และรับประทานขนมคะชิวะโมจิ (Kashiwa-mochi) นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการจัดงาน “เทศกาลธงปลาคาร์ฟ (Koi-no- bori Festival)” ทั่วทุกแห่งในญี่ปุ่นให้เราได้เพลิดเพลินกับสีสันอันสวยงามหลากหลายของธงปลาคาร์ฟกันอีกด้วย เป็นเทศกาลที่ไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

โคยโนโบริ หรือ ธงรูปปลาคาร์ฟ ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในวันเทศกาลเด็กผู้ชายในอดีต หรือวันเด็กในปัจจุบัน ซึ่งหากบ้านไหนมีลูกชายก็มีการประดับธงรูปปลาคาร์ฟไว้หน้าบ้าน โดยทั่วไปธงจะประกอบด้วยปลาพ่อ (สีดำ) ปลาแม่ (สีแดงหรือชมพูเข้ม) และปลาลูก (สีฟ้า) บางบ้านก็ประดับเพิ่มปลาสีส้ม เขียว และม่วง ที่มีขนาดลดหลั่นกันมาตามจำนวนและอายุของลูกๆ เหตุที่ประดับธงรูปปลาคาร์ฟเนื่องมาจากความเชื่อตามเรื่องเล่าของจีนว่าปลาคาร์ฟนั้นสามารถว่ายทวนกระแสน้ำในแม่น้ำฮวงโหได้จนกลายเป็นมังกร ชาวญี่ปุ่นซึ่งได้รับอิทธิพลความเชื่อจากจีนจึงอยากให้ลูกชายมีจิตใจที่เข้มแข็ง ต่อสู้กับความยากลำบากในชีวิตอย่างไม่ย่อท้อเหมือนดั่งปลาคาร์ฟ