บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

หมู่บ้านเทพนิยาย

หมู่บ้าน เทพนิยาย ชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกโลกญี่ปุ่น
เป็นหมู่บ้านชาวนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในเขตจัง ไฮไลท์เด็ดของการมาเที่ยว ชิราคาวาโกะ คือการได้ดื่มด่ำกับความงดงามที่แม้ดูเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยรากเหง้าวัฒนธรรมของความเป็นญี่ปุ่น สะท้อนผ่านรูปทรงของบ้านแต่ละหลังที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เรียกกันว่า “กัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri)” บ้านที่มีหลังคาทรงแหลมสูงชัน ลาดลงด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ทำมุม 60 องศา เป็นการสร้างบ้านโดยไม่ใช้ตะปู ซึ่งคำว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ คล้ายกับรูปทรงของหลังคาบ้านนั่นเอง เป็นภูมิปัญญาการสร้างบ้านของคนสมัยก่อนเพื่อให้หิมะและน้ำฝนที่ตกลงมาไหลลงสู่พื้นด้านล่าง ส่วนด้านหน้าจะเจาะเป็นช่องหน้าต่างเพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาได้ และช่วยระบายอากาศได้ดี การได้เดินชมอาคารบ้านเรือนต่างๆ ให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนยุคกลับไปสู่ญี่ปุ่นสมัยก่อนยังไงยังงั้นเลยทีเดียวหวัดกิฟุ (Gifu) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู (Honshu) เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขา และมีแม่น้ำไหลผ่าน นับได้ว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 250 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่ญี่ปุ่น โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 อีกด้วย