บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

หน้าทดสอบ

D Plan Tour Co.,Ltd

บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด

บริษัทดีแพลนทัวร์จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ได้จดทะเบียนการค้าพาณิชย์และขึ้นทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งวางหลักประกันที่กรมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/10084