บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (fushimi inari shrine) ศาจเจ้าจิ้งจอกเเดงของญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (fushimi inari shrine) ศาจเจ้าจิ้งจอกเเดงของญี่ปุ่น

     ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (fushimi inari) แห่งเกียวโต เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความชื่นชมจากผู้มาเยือน เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของเกียวโต ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า

     ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา ภายหลังในปี ค.ศ. 816 ก็มีการย้ายศาลเจ้ามาในบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน สำหรับเสาโทริอิที่เรียงรายคาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ ช่วงปี 1603-1868 จากหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์ ตัวศาลเจ้าผ่านวิกฤษหลายครั้ง ทั้งสงคราม และการโจมตีแต่ภายหลังได้มีการบูรณะให้สวยงาม ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และสถาปัตยกรรมที่งดงามนี่เองจำให้ ศาลเจ้าหลักถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เเละเนื่องจากเทพอินาริที่เป็นเทพแห่งข้าวและการเพาะปลูกมีความเชื่อว่ามีอีกรูปลักษณ์ที่เป็นเทพเจ้าจิ้งจอก สุนักจิ้งจอกจึงเป็นอีกสํญลักษณ์ให้ผู้คนคิดถึงที่นี่ จิ้งจอกนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

จุดไฮไลท์ของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

      จุดไฮไลท์ที่ 1 : ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi Inari Shrine) ที่เรามักเรียกว่าศาลเจ้าแดง หรือศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าที่โด่งดังมากของประเทศญี่ปุ่น เรียกได้ว่า เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเกียวโต ซึ่งเราจะเห็นงานประติมากรรมรูปจิ้งจอกมากมายหลายแห่งในศาลนี้เลย และก่อนทางเข้าก็มีธรรมเนียมให้ ล้างมือ ล้างปาก ซึ่งจะมีที่ให้ล้างมือ ล้างปากให้ด้วย เรียกว่า อ่างน้ำ Temizuya

      จุดไฮไลท์ที่ 2 :  ประตูโทริอิ (Torii Gate) ที่เรียงล้อมไหล่เขา หลายหมื่นต้น จะเป็นทางเดินทั่วภูเขาอินาริ โดยเสาโทริอิสีแดงมาจากการบริจาคขององค์กรและบุคคลต่าง ๆ โดยเขาจะมีเขียนตัวหนังสือหลังเสาที่มาของซุ้มประตูโทริอิ (Torii) คือซุ้มประตูแบบญี่ปุ่น ที่ตั้งให้คนรู้ว่าที่นี่คืออาณาเขตของเทพเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งนอกจากที่นี่เรายังสามารถเห็นซุ้มประตูโทริอิ ตามศาลเจ้าต่าง ๆ

    จุดไฮไลท์ที่ 3 : ชมและสักการะศาลเจ้าเล็ก ๆ อยู่ตลอดทาง ในระหว่างทางเดินไป ศาลเจ้าเทพอินาริ เราจะเห็นศาลเจ้าเล็ก ๆ ที่มีการไหว้ มีการห้อยป้ายต่าง ๆ ตลอดทาง

    จุดไฮไลท์ที่ 4 : ทางเข้าวัดตรงทางเดินเราจะเห็นร้านขายอาหารญี่ปุ่นมากมาย มีความน่าทานมาก แต่ละร้านก็จะตั้งชื่อให้เข้ากับจิ้งจอกเช่น ซูชิจิ้งจอก ของทอดจิ้งจอก อูด้งจิ้งจอก เป็นต้น

เทศกาลสำคัญของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

เพราะเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญ หากใครมาเที่ยวได้ถูกเวลาอาจจะได้ชมประเพณีเก่าแก่ของเกียวโตได้ที่นี่

  • – สวดมนต์ขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
  • – Oyama-sai พิธีเฉลิมฉลองศาลเจ้า 5 มกราคมของทุกปี
  • – Seinen-sai พิธีฉลองความเป็นผู้ใหญ่ ใน วันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคม
  • – Hosha-sai พิธิยิงธนูขับไล่สิ่งชั่วร้าย 12 มกราคมของทุกปี
  • – Setsubun-sai การเฉลิมฉลอง ณ จุดสิ้นสุดของฤดูหนาวและการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ ในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาภัณฑ์
  • – Sangyo-sai พิธีขอบคุณเทพ Inari Okami ขอพรให้ธุรกิจสำเร็จ ในวันอาทิตย์ที่ใกล้วันที่ 8 ของเดือนกุมภาพันธ์