บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ศาลเจ้าจงมโย (Jongmyo Shrine)

ศาลเจ้าจงมโย (Jongmyo Shrine)

       ศาลเจ้าจงมโย (Jongmyo Shrine) เป็นสถานที่หลักในการเคารพบูชาพิธีเก่าแก่ Jongmyo Jaerye สำหรับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์โชซอน และได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1995 เนื่องจากมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ที่ศาลเจ้าจงมโย ได้เก็บรักษาแผ่นป้ายจารึกอนุสรณ์แก่บรรพชนเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์โชซอนจองจอน ห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 1,270 ตารางเมตร เชื่อว่าเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 พิธีจงมโยเชรเยซึ่งประกอบด้วยดนตรี การร่ายรำและพิธีกรรมได้จัดขึ้น ณ ศาลแห่งนี้มากกว่า 600 ปี จากการที่พิธีนี้ได้รับการดูแลอนุรักษ์อย่างระมัดระวัง ทำให้พิธีกรรมเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ประเภทมรดกแห่งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การประกอบพิธีจริงจะจัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม

       พิธีชงมโยเจรเย ถือเป็นประเพณีโบราณ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานและจิตวิญญาณของชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ อันเป็นหนึ่งในแนวคิดที่มีคุณค่าในลัทธิขงจื้อ และนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศ โดยอดีตในการประกอบพิธีนั้น จะถูกนำโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินี สำหรับพิธีกรรมในปัจจุบัน จัดขึ้นโดยองค์กรทางวัฒนธรรม และดำเนินการโดยทายาทที่อาวุโสที่สุด และเป็นผู้สืบเชื้อสายจากอดีตราชวงศ์เกาหลี

 

เวลาทำการ

  • กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 09:00-18:00
  • มิถุนายน – สิงหาคม 09:00-18:30
  • กันยายน – ตุลาคม 09:00-18:00
  • พฤศจิกายน – มกราคม 09:00-17:30

* ปิดทำการทุกวันอังคาร และเข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ