บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

รู้จัก “วัดโทไดจิ” เเห่งจังหวัดนารา

รู้จัก “วัดโทไดจิ” เเห่งจังหวัดนารา

     “วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)” วัดพุทธที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 752 ซึ่งเป็นช่วงที่นาราเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ดโทไดจิเป็นที่ตั้งของวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเรียกกันว่าวิหารไดบุทสึเด็น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุทสึสำริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมีความสูงถึง 15 เมตรและมีประตูนันไดมง เป็นประตูวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโกด้วย เพียงได้ทราบประวัติคร่าวๆ ของวัดโทไดจิที่อยู่มายาวนานราวๆ 1,200 กว่าปีมาแล้ว

      ชื่อ Todaiji แปลว่า มหาวิหารตะวันออก เดิมทีวิหารหลังเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างนั้นนับได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่าวิหารในปัจจุบันถึง 3 เท่า แต่เนื่องจากเหตุการไฟไหม้จึงมีการสร้างและบูรณะวิหารใหม่ในขนาดที่เราเห็นกันในปัจจุบันที่เรียกว่าวิหารไดบุทสึเด็น เป็นที่ประดิษฐานไดบุตสึ หรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อโตแห่งนารา แต่ก็ยังนับว่าเป็นวิหารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดี ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติชาติที่สำคัญไว้หลายชิ้น ปัจจุบันวัดโทไดจิเป็นสัญลักษณ์สำหรับคู่บ้านคู่เมืองของนารา ยังคนต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศให้มีชมความงามและยิ่งใหญ่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน

      ด้านในวิหารหลักมีเสาไม้ต้นหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกันมาก เนื่องจากความยาวรอบเสามีขนาดเท่ากับรูจมูกของพระพุทธรูปไดบุทสึและฐานของเสาไม้ต้นนี้จะมีช่องเล็กๆ อยู่ มีหลายความเชื่อบอกว่าหากใครลอดผ่านช่องนี้ได้จะมีสุขภาพแข็งแรง หรือจะตรัสรู้ได้ในชาติหน้า แต่ต้องระวังกันหน่อยนะเพราะเคยมีคนพยายามเอาตัวลอดผ่านแต่ดันติด วุ่นวายจนเป็นข่าวในญี่ปุ่นด้วยล่ะ

      นอกจากนี้ในบริเวณวัดโทไดจิยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ หอระฆังที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1207 ถึง 1210 มีน้ำหนัก 26.3 ตันมีมีอายุใกล้เคียงกับวัด ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวมสัมบัติสำคัญของญี่ปุ่น และยังมีวัดน้อยใหญ่ที่น่าสนใจในบริเวณ