บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

รู้จัก “ธนบัตรเเละเหรียญเยนจากประเทศญี่ปุ่น”

ธนบัตรเเละเหรียญเยนจากประเทศญี่ปุ่น

   ญี่ปุ่นมีการกำหนดการเริ่มใช้ธนบัตร 3 เเบบ มูลค่า 10,000 เยน 5,000 เยน และ 1,000 เยน และเหรียญอีก 6 แบบ คือ 500,100,50,10,5 เเละ 1เยน ธนบัตรรุ่นใหม่นี้มีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่พัฒนามายาวนานกว่า 150 ปี จุดสำคัญที่สุดคือ เป็นธนบัตรรุ่นแรกของโลกซึ่งใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมสุดล้ำแสดงภาพบุคคลแบบ 3 มิติ

วิธีตรวจสอบธนบัตรเงินเยน (JPY)

1.เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำภาพบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น (Mr.Yukichi Fukuzawa) ชัดเจนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง

2.สัญลักษณ์โฮโลแกรมที่อยู่มุมล่างซ้ายของธนบัตร เมื่อเอียงสลับไปมาจะปรากฎภาพตัวเลขตามราคาของธนบัตร และตราธนาคารพร้อมดอกเชอร์รี่ล้อมรอบ สีสันจะสลับเหลือบไปมา

3.เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง จะปรากฎลายน้ำรูปรั้ว 3 ขีดแนวตั้งอย่างชัดเจน

4.เมื่อเอียงมองธนบัตรจากมุมหนึ่งจะเห็นตัวเลข “10000” ปรากฎที่มุมซ้ายด้านหน้าของธนบัตร และคำว่า “NIPPON” บนมุมขวาด้านหลังของธนบัตร

5.เมื่อมองจากต่างมุม จะเห็นลวดลายกึ่งโปร่งใสพิมพ์ด้วยหมึกสีชมพูปรากฎตรงพื้นที่ว่างทั้งด้านซ้ายและขวาของขอบธนบัตร

6.ธนบัตรที่ออกตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2536 มีหมึกเรืองแสงรูปตราประทับของผู้ปกครองประเทศ เมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วง (แบล็กไลท์) จะสะท้อนเรืองแสงสีส้ม เช่นเดียวกับพื้นหลังที่บางส่วนสะท้อนเรืองแสงเป็นสีเหลืองเขียว

7.เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่บนผิวกระดาษ

8.ตรวจสอบธนบัตรบริเวณมุมธนบัตรด้วยการสัมผัส จะรู้สึกถึงรอยขรุขระของลวดลายหมึกพิมพ์ แทนสัญลักษณ์ลายน้ำที่ใช้ในธนบัตรอื่น