บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

รู้จัก ซามูไร (Samurai) : นักรบญี่ปุ่นโบราณผู้ภักดียิ่งชีพ คืออะไร

ซามูไร คือใคร

ซามูไร (Samurai) คือ นักรบญี่ปุ่นโบราณ มีบทบาทในการคุ้มกันผู้มีอำนาจในสมัยก่อน ขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดี เชี่ยวชาญการใช้อาวุธโดยเฉพาะดาบ ยึดหลักวิถีนักรบที่เรียกว่าบูชิโดที่ให้ความสำคัญกับเกียรติและศักดิ์ศรี

ประวัติศาสตร์ซามูไร

ซามูไร

กล่าวกันว่าประวัติศาสตร์ซามูไรเริ่มต้นในสมัยเฮอัน คำว่า ซามูไร (侍) มาจากคำว่า ซาบุราอุ (侍う) ซึ่งแปลว่า รับใช้ แรกเริ่มซามูไรจึงเป็นอาชีพที่รับใช้ชนชั้นสูงที่มีอำนาจ ต่อมาเมื่อมินาโมโตะ โยริโตโมะขึ้นเป็นโชกุนคนแรกและตั้งรัฐบาลคามาคุระขึ้น ก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยซามูไร ทำให้ซามูไรมียศฐานะบรรดาศักดิ์สูงขึ้น มีบทบาทมากขึ้น รวมถึงมีการแบ่งชนชั้นในหมู่ซามูไร

เมื่อเข้าสู่ยุคเซ็นโกคุซึ่งเป็นยุคสงคราม นิยามของซามูไรก็ได้เปลี่ยนไป ผู้ที่เข้ารบในสงครามจะถือว่าเป็นซามูไรทั้งหมด จนต่อมาบ้านเมืองเริ่มสงบสุขในยุคเอโดะ ซามูไรใช้เรียกตำแหน่งระดับค่อนไปทางล่างของรัฐบาล และเมื่อรัฐบาลเอโดะล่มสลายไปพร้อมกับระบบศักดินาในยุคเมจิ ซามูไรก็สูญสิ้นไปเช่นกัน

บูชิโด (Bushido) คืออะไร

บูชิโด (武士道) แปลว่าแนวทางของนักรบ หมายถึงหลักการที่นักรบญี่ปุ่นรวมถึงซามูไรยึดปฏิบัติ ให้ความสำคัญกับหลัก 7 ประการ ได้แก่ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ความเมตตา การเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ศักดิ์ศรี และความจงรักภักดี

หลักการบูชิโดนี้นำมาซึ่งธรรมเนียม เซ็ปปุกุ (Seppuku) / ฮาราคีรี (Harakiri) หรือการคว้านท้องฆ่าตัวตาย ซึ่งถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายที่มีเกียรติและสามารถกู้ศักดิ์ศรีกลับมาได้

ซามูไร กับ บูชิ (Bushi)

ซามูไร

คำว่า บูชิ (武士) หมายถึงนักรบหรือทหารในสมัยก่อน มักสวมเกราะและใช้ดาบเป็นอาวุธ ซามูไรจึงถือเป็นบูชิแบบหนึ่ง ความแตกต่างที่สำคัญคือ ซามูไรต้องมีนาย ขณะที่บูชิจะหมายถึงนักรบทั่วๆ ไปในความหมายที่กว้างกว่า

โรนิน (Ronin) คืออะไร

โรนิน หมายถึง นักรบที่ไม่มีนาย เนื่องจากซามูไรจะภักดีกับนายมาก เมื่อนายตายหรือมีเหตุให้ไม่ได้รับใช้คนคนนั้นแล้ว ซามูไรก็จะกลายเป็นโรนิน อย่างไรก็ตาม โรนินก็ยังจัดว่าเป็นบูชิหรือนักรบอยู่เหมือนเดิม

ซามูไรในปัจจุบัน

แม้ปัจจุบันจะไม่มีซามูไรตัวจริงแล้ว แต่ตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทญี่ปุ่น ก็มักมีคนแต่งชุดซามูไรสร้างบรรยากาศให้ชม นอกจากนี้บางที่ก็ให้ใส่ชุดซามูไรถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย