บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ปราสาทนิโจ(Nijo Castle) มรดกโลกใจกลางเกียวโต

ปราสาทนิโจ (Nijo Castle)

      ปราสาทนิโจ(Nijo Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต โดยถือเป็นอีกสิ่งปลูกสร้างหนึ่งของเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโก้ ปราสาทแห่งนี้นั้นมีอายุมานานหลายร้อยปีเลย Nijo Castle สร้างเสร็จในปี 1603 ตามคำสั่งของโทคุงาวะ อิเอยาสุ ผู้ก่อตั้งและโชกุนคนแรกของโชกุนโทคุงาวะ ซึ่งเป็นผู้รวมให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากผ่านสงครามมาอย่างยาวนาน โดยปราสาทนิโจมีอายุกว่า 400 ปี 

        ปราสาทนิโจ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ นิโนมารุ (ปราสาทชั้นนอก), ฮอนมารุ (ปราสาทชั้นใน) และสวนเซน ทางเดินข้าไปจะผ่านประตูไม้ หลังคาประตูนี้สร้างจากเปลือกไม้ต้นไซปรัส มีเสาขนาดใหญ่ 4 เสา ที่มีการแกะสลักไว้จากการออกแบบที่แตกต่างกัน ผ่านประตู Karamon เข้าไปจะเป็นนิโนมารุ (ปราสาทชั้นนอก) ประกอบด้วยอาคารไม้หลายหลังที่มีทางเชื่อมเข้าถึงกัน อดีตเป็นที่พำนักของท่านโชกุน และผู้ติดตาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามจากฝีมือสำนักคะโน ช่วงยุคศตวรรษที่ 15 ถึง 19 ด้วยการแกะสลักอย่างพิถีพิถันได้แสดงถึงความหรูหราที่เข้ากันกับพระราชวังของท่านโชกุน

         เดินถัดจากนิโนมารุ (ปราสาทชั้นนอก) มาจะเจอสวนเซน ที่มีสระน้ำและก้อนหินขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยบอนไซรูปทรงสวยงาม เมื่อผ่านสระน้ำ และแนวกำแพงหินเข้าไปจะเป็นส่วนของฮอนมารุ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับราชวงค์ของจักรพรรดิ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญโดยรัฐบาลญี่ปุ่น แต่เดิมมีด้วยกันห้าชั้น แต่ถูกไฟไหม้ ต่อมาได้บูรณะใหม่เหลือเพียงชั้นเดียว

       สวนนิโนมารุ ถือเป็นสวนสไตล์ Shoin-zukuri ซึ่งเป็นตัวแทนของโลกอมตะในตำนานของจีน นอกจากนี้ยังเรียกอีกอย่างว่า Hachijin-no-niwa (สวนที่มีแสงแปดรูปแบบ) สวนถูกจัดวางให้เป็นสวนที่ล้อมรอบด้วยพระราชวัง Gyoko-goten ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยมีพระราชวัง Chugu-goten และ Nagatsubone รวมถึงอาคารอื่นๆ ในสระน้ำจะมีศาลา และ เกาะทั้งสามเกาะทอดยาว มีสะพานสี่แห่งนั้นเอง