บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ที่เที่ยวเกาหลี “ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress)” ป้อมปราการมรดกโลก

ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress)

      ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress และกำแพงเมือง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เมืองซูวอน ตั้งอยู่ในจังหวัด เคียงกีโด ป้อมปราการเก่าแก่แห่งราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1794 ในสมัยกษัตริย์ชองโจ เพื่อปกป้องเมืองซูวอนที่เป็นหนึ่งในสี่ศูนย์ราชการสำคัญในยุคนั้น และได้ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1997 นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่ประทับและ เป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) 

       ร่องรอยของประวัติศาสตร์ยังหลงเหลือให้ชมมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ยังถูกรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนด้วยความสวยงามของธรรมชาติและศิลปะจากราชวงศ์กำแพง ป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ หรือประตูเมือง ทั้งหมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม น่าเสียดายที่บางส่วนถูกทำลายไปในช่วงสงครามเกาหลี ป้อมบนกำแพงเมือง เป็นพื้นที่สำหรับทหารรักษาการณ์ เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ และเป็นที่ใช้ในการ หย่อนหิน โยนลูกไฟ เทน้ำมันร้อน หรือยิงธนูใส่ศัตรูที่อยู่ด้านล่าง

       ป้อมปราการฮวาซองถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง และกิจกรรมหลากหลาย ที่ป้อมปราการทุกวัน รวมไปถึงเทศกาลวัฒนธรรมซูวอนฮวาซอง (Suwon Hwaseong Cultural Festival ) ซึ่งจะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีอีกด้วย

 

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น 700 วอน / เด็ก 500 วอน

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน

ช่วงฤดูร้อน: 09:00-18:00

ช่วงฤดูหนาว: 09:00-17:00