บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว

โปรเเกรมญี่ปุ่นฤดูหนาว

ทัวร์ญี่ปุ่น : เส้นทางโตเกียว

DPJ129-โปรเเกรม โตเกียว ฟูจิ ลานสกีฟูจิเท็น 5 วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

DPJ122-โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

DPJ118 -โปรเเกรมโตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิม่า 5 วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

DPJ114-โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ คารุอิซาว่า 7 วัน 6 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

DPJ113-โปรเเกรมโตเกียว โอซาก้า 7 วัน 6 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม- กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

DPJ103 -โปรเเกรมโตเกียว นิกโก้ 4 วัน 3 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม- กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
1 2

ทัวร์ญี่ปุ่น : เส้นทางโอซาก้า

DPJ128-โปรเเกรมโอซาก้า โตเกียว ยูนิเวอร์แซล 6 วัน5 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

DPJ124-โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

DPJ115-โปรเเกรมโอซาก้า โตเกียว 9วัน 8คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

DPJ112 -โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต 4 วัน 3 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม- กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

DPJ111 -โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า 5 วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

ทัวร์ญี่ปุ่น : เส้นทางฟุกุโอกะ

DPJ127-โปรเเกรมฟุกุโอกะ 6 วัน 5คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ

DPJ126-โปรเเกรมฟุกุโอกะ 4 วัน 3คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ

DPJ119 -โปรเเกรมฟุกุโอกะ 5วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : เส้นทางฮอกไกโด

DPJ121-โปรเเกรมฮอกไกโด 5วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ

DPJ120 -โปรเเกรมฮอกไกโด 7วัน 6 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนิวชิโตเสะ

DPJ109 -โปรเเกรมฮอกไกโด 6 วัน 5 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ

DPJ108 – โปรเเกรมฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ

DPJ107 -โปรเเกรมฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ

DPJ106 – โปรเเกรมฮอกไกโด 4 วัน 3 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : เส้นทางUnseen

DPJ125-โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต อิเนะ 5วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

DPJ123-โปรเเกรมโตเกียว ฟุกุชิมะ เซนได 6 วัน 5 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

DPJ117 -โปรเเกรมชุโกกุ ฮิโรชิมา 6วัน5คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ

DPJ116 -โปรเเกรมชุโกกุ ฮิโรชิมา 7 วัน6 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ

DPJ105 -โปรเเกรมโตเกียว ฟุกุชิม่า เซนได อิวาเตะ 9วัน 8 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม- กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

DPJ104 -โปรเเกรมนาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 5 วัน 4 คืน

6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชุบุเซนแทร์