บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

ทะเลสาบรอบภูเขาฟูจิทั้งห้า

ทะเลสาบรอบภูเขาฟูจิทั้งห้า

ทะเลสาบยามานากะ

Yamanakako
เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ทะเลสาบทั้ง 5 บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ในจังติฟูจิฮาโกเนอิหวัดยามานาชิ บริเวณทะเลสาบเหมาะแก่การประกอบกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น ล่องเรือ ตกปลา สกีน้ำ โต้คลื่น ว่ายน้ำ และชมทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้บริการกางเต้นท์ ทะเลสาบยามานากะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาซุ และเป็น 1 ในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 แห่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกันกับภูเขาไฟฟูจิ

ทะเลสาบไซ

Saiko
เป็นหนึ่งในทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดยามานาชิ ใกล้กับภูเขาฟูจิ ทะเลสาบไซเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นดับดับ 4 และลึกที่สุดเป็นดันดับ 2 ในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ส่วนที่ลึกที่สุดลึกกว่า 71.1 เมตร และยังมีพื้นน้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 900 เมตร เท่ากับทะเลสาบโมโตซุและทะเลสาบโชจิ

ทะเลสาบโชจิ

Shojiko
เป็นหนึ่งในทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยามานาชิใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ลึกเป็นอันดับสามในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า โดยส่วนที่ลึกที่สุดมีความลึก 15.2 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลราว 900 เมตร

ทะเลสาบคะวะงุชิ

Kawaguchiko
เป็นที่นิยมที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาปีนภูเขาไฟฟูจิ ในฤดูปีนเขา และเป็น 1 ในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 แห่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกันกับภูเขาฟูจิ อุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนอิซุ และน้ำตกชิราอิโตะ

ทะเลสาบโมโตสุ

Motosuko
เป็นทะเลสาบที่อยู่ทางทิศตะวันตกมากที่สุดในบรรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยามานาชิ ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบโมโตซุถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามและมีความลึกที่สุดในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ส่วนที่ลึกที่สุดลึกกว่า 121.6 เมตร ซึ่งทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับเก้าของประเทศญี่ปุ่น