บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

กระพรวนญี่ปุ่น Lucky item ที่ควรมีติดตัวไว้

กระพรวนญี่ปุ่น Lucky item ที่ควรมีติดตัวไว้

     กระพรวนญี่ปุ่น เป็น 1 ใน 5 เครื่องรางญี่ปุ่น อันดับ Top 5 ที่ควรมีไว้ เสริมดวงเรื่อง ขอพรสมปรารถนา ร่ำรวย เดินทางปลอดภัย ซึ่งตัวกระพรวนญี่ปุ่นมีหลากหลายขนาดแตกต่างกันไป ตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋ว 2 -3 มม. ไล่ไปเรื่อยๆ จนถึงขนาดใหญ่ 20 นิ้ว หรือมากกว่านั้น ซึ่งใหญ่มากๆ เลยทีเดียว ทำให้มีราคาของเเต่ละอันเเตกต่างกัน

ความหมายของกระพรวนญี่ปุ่น

1. กระพรวน หมายถึง การได้มาของพรจากพระเจ้า การได้รับพรจากพระเจ้า โชคลาภ

2.กระพรวนสีเงินและทอง นั้นหมายถึง เงินทองทรัพย์สิน ร่ำรวย การเงินคล่องตัว

3.ป้ายไม้ มักเขียนคำมงคล เช่น โชคดี เดินทางปลอดภัย ร่ำรวย หรือสัญลักษณ์ของวัด เป็นต้น

4.เชือก ขาวแดง , เหลืองม่วง , ขาวม่วง หมายถึง ความสัมพันธ์ อันแน่นแฟ้น

             สีแดง หมายถึง สำเร็จ

             สีขาว หมายถึง ความสุข โชคดี

             เหลือง หมายถึง ร่ำรวย ม่วง-สุขภาพ

        กระพรวนญี่ปุ่นนั้นเวลาไปศาลเจ้าชินโต ก่อนการอธิษฐานขอพร จะต้องมีการสั่นกระพรวน เพื่อให้เกิดเสียงดัง กรุ๊งกริ๊ง!! เพื่อให้เล่าทวยเทพที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนั้น รับทราบถึงคำอธิษฐานของเรา ดังนั้นแล้ว กระพรวนญี่ปุ่นจึงได้กลายเป็นตัวแทนของ การอธิษฐานขอพร สมปรารถนา โชคลาภ เงินทองไปโดยปริยาย ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น

การใช้งานกระพรวนญี่ปุ่น

กระพรวนญี่ปุ่น สามารถนำไปใช้งานได้ที่หลากแหลาย เช่น

  1. แขวนหน้ารถ เดินทางปลอดภัย ร่ำรวย
  2. แขวนร้านค้า เรียกทรัพย์ ร่ำรวย
  3. แขวนในบ้าน เรียกโชคลาภ สมปรารถนา
  4. แขวนคู่กับเครื่องรางญี่ปุ่นอื่นๆ เรียกโชคลาภ

วิธีการดูแลรักษากระพรวนญี่ปุ่น

  1. ควรมีการเปลี่ยนพู่โชคดีสีแดง ม่วง หรือสีอื่นๆ เมื่อครบ 1 ปี หรือ สามารถเปลี่ยนได้ทันที หากสีของพู่ซีดลง
  2. กระพรวนเงิน-ทอง เช็ดด้วยผ้าเช็ดแว่นแห้ง และควรสวมถุงมือผ้าหรือยางเมื่อจับกระพรวน
  3. ไม่ควรใช้น้ำยาขัดโลหะ Wenol , brasso หรือน้ำยาขัดอื่นๆ ในการเช็ดกระพรวน
  4. ใช้ผ้าแห้งเท่านั้นในการทำความสะอาด ไม่ควรใช้ผ้าที่เปียกน้ำโดยเด็ดขาด